PEABODY RESİM KELİME EŞLEŞTİRME TESTİ

Peabody Resim-Kelime Testi, ABD’de Loyd ve Dunn tarafından hazırlanmış, Türkçeye uyarlanıp normları geliştirilmiştir. 2,5-18 yaş arasındaki çocukların alıcı dil yaşını ölçmeye yarayan bir testtir. Peabody bir gelişim testi olmakla birlikte çocuğun dil gelişimini ölçmek amacıyla uygulanan bir testtir. Dil ve konuşma güçlüğü, geriliği ve gecikmesi olan çocuklarda etiyolojinin tespit edilmesinde kolaylık sağlayan bir testtir. Üzerinde görsellerin yer aldığı 50 adet karttan oluşmaktadır. Resimlerle kelime kavram gelişimini saptamak amaçlanır.