Oyun Terapisi

Yetişkinler için bireysel danışmanlık ne ise çocuklar için de oyun danışmanlığı da odur. Bilindiği gibi çocuklar -sözel becerileri ne kadar gelişmiş olursa olsun- duygularını ve düşüncelerini biz yetişkinler kadar iyi anlayamaz ve ifade edemezler. Çocuğun yaşadığı duyguları anlayabilmek, onların hangi duyguları yaşadıklarını keşfedebilmesini sağlayabilmek ve problem çözümüne ilişkin yollar bulabilmek için konuşmaktan daha işlevsel bir yönteme ihtiyaç vardır. Bu noktada oyun çocuğun dili, oyuncaklar da kelimeleridir. Çocuk, oyun odasında seçtiği oyuncaklarla kendini ifade etme imkânı bulur, seçtiği oyuncaklarla oynama biçimiyle ise yaşadığı duyguları ve düşünceleri deneyimleyip yaşadıkları problemlere yönelik çözüm yolları üretir. Bu bağlamda, oyun terapisi, çocukların duygu ve düşüncelerini ortaya koyabilmelerini sağlayan bir danışmanlık yöntemidir.

Yetişkin bireyler, problem çözümlemek için önceki hayat deneyimlerini referans alarak çözüm yolları üretir fakat çocukların karşılaştıkları problemleri çözümleyebilmesi için benzer hayat deneyimleri, bilgi repertuarları yok denecek kadar azdır. Bu noktada oyun odası onlar için hayata dair deneyim kazandıkları bir tiyatro sahnesi, oynadıkları oyun yaşanan problemin kendisi, çocuğun oynama biçimi de problemlerle baş etmek için yapılan provalara benzetilebilir.

NEDEN OYUN TERAPİSİ..?

Oyun terapisinin en güzel yanlarından biri çocuğun danışmanlığa zevkle katılmasını sağlamasıdır. Çocuk duygularını ve düşüncelerini yetişkinler kadar iyi anlayamadığı ve ifade edemediği için oyun içinde kendini ifade etme fırsatı bulur. Bu nedenle oyun terapisinin çocuk için iyileştirici etkisi vardır. Danışmanın oyun odasında oluşturduğu güvenli ortamla birlikte çocuk yaşadığı bütün duyguları (korku, kaygı, üzüntü, öfke, hayal kırıklığı…) özgürce ifade edebilir.

Bu noktada oyun terapisi çocuk için;

⦁ Kendini ifade etme gücüdür
⦁ Kuralları kendi yöntemleriyle öğrenmeyi sağlar
⦁ Hayal dünyası ve gerçek arasındaki köprüdür
⦁ İç dünyasının gelişmesini sağlayan bir araçtır.
⦁ Sosyalleşme aracıdır.
⦁ Uyum sağlamasına yardımcıdır.

 

OYUN TERAPİSİNİN EVDEKİ OYUNDAN FARKI NEDİR..?

Oyun çocuğun bilişsel ve motor gelişimin sağlanmasında doğal bir iyileştirici kaynaktır. Bunların yanında çocuğun duygusal çatışmalarının çözümünde de destekleyici olduğu kanıtlanmıştır. Eğitimli bir oyun danışmanı çocuğun seçtiği oyuncakları, o oyuncakla oynama biçimini, tekrarlayan oyun örüntülerini gözlemleyip çocuğun duygusal çatışmaları hakkında bilgi sahibi olur. Bu noktada çocuğun sözel olarak ifade edemediği problemini çocuk oyun içinde özgürce ifade etme fırsatı bulmuş olur. Yaşadığı problemin çözümüne yönelik tekrarlayıcı oyun provaları yaparken, oyun danışmanı bu süreçte çocuğa eşlik eder, güven ilişkisini sağlayarak yeni çözüm yolları araştırmasında destekleyici olur.

 

OYUN TERAPİSİ NE KADAR SÜRER..?

Oyun terapisi süreci çocuğun yaşına, yaşadığı problemin süresine ve şiddetine göre değişebilir. Genellikle çocuğun yaşadığı problemin geçmişi ne kadar kısaysa oyun terapisinin süresi de o kadar kısa olur. Bu süreç bir aydan birkaç aylık bir periyoda kadar değişebilir. Görüşmeler haftada bir, bazı durumlarda haftada iki kez olarak düzenlenir. Oyun terapisi seansı yaklaşık olarak 40-50 dakika sürer.

 

OYUN TERAPİSİNİN KULLANIM ALANLARI:

⦁  Yeme Bozuklukları (Blumia ,  Anoreksia )
⦁  Sosyal Fobi
⦁  Kaygı Ve Korkular
⦁  Aşırı Çekingenlik
⦁  Davranışsal Gerileme
⦁  Özgüvenle İlgili Problemler
⦁  Özgüven Ve Sosyal Beceri Sorunları
⦁  Okul Korkusu
⦁ Okula Hazırlık Süreçleri
⦁  Okuma Bozuklukları
⦁  Evlat Edinilmiş yada Koruyucu Aileye Verilmiş Çocuklar
⦁  Sevilen Birinin Ölümü yada Hastalığı Kadar Kaybın Sonuçları İle Uğraşan Çocuklar
⦁  Hastaneye Yatırılmış Çocuklar
⦁  Aile İçi Şiddet Gören Çocuklar
⦁  Çok Fazla Kaza yada Hastalık Geçirmiş Çocuklar
⦁  Anksiyete/Endişe
⦁  Kayıp-Yas-Travma
⦁  Depresyon
⦁  İletişim Problemi
⦁  Bağlanma Sorunları
⦁  Boşanmış Anne-Baba
⦁  Zihnin Cinsel Davranışlarla Aşırı Meşgul Olması
⦁  Alt Islatma (Enürezis)
⦁  Dışkı Kaçırma (Enkoprezis)
⦁  Özel Öğrenme Güçlüğü (Disleksi)
⦁  Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite
⦁  Konuşma Ve Dil Bozuklukları
⦁  Kaygı Bozuklukları
⦁  Davranış Bozukluğu
⦁  Karşıt Gelme Bozukluğu,
⦁  Travma Sonrası Stres Bozukluğu
⦁  Kronik Rahatsızlıklar
⦁  Fobiler
⦁  Çocukluk Çağı Sorunları
⦁  Saldırgan Davranışlar
⦁  Obsesif Kompulsif Bozukluk (Takıntılar Ve Tekrarlar)
⦁  Tikler Ve Takıntılar
⦁  Taciz/Cinsel İstismar
⦁  Otizm
⦁  Fiziksel Nedeni Olmayan Mide Bulantıları, Baş Ağrıları Gibi Rahatsızlıklar

OYUN TERAPİSİNİN UYGULANDIĞI YAŞ GRUBU NEDİR..?

Oyun terapi 3-12 yaş arasına uygulanabilir.

 

OYUN TERAPİSİNDE AİLENİN ROLÜ NEDİR..?

Oyun terapisi seansları çocukla birebir çalışılan seanslardır. Ancak belli durumlarda danışman oyun terapisi seansına aileyi dahil edebilir. Ancak aile görüşmeleri danışmanlık sürecinin en önemli etkenlerden biridir. Bu yüzden danışman anne-babayla belirli süreçlerde görüşmeler düzenler. Danışman oyun odasında gözlemlediklerini, ailenin oyun odası dışında yapabilecekleriyle ilgili önerilerini paylaşarak ailenin bu sürece destek olabilmesini sağlar. Aynı zamanda okul, yuva gibi çocuğun doğrudan içinde bulunduğu sistemlere de ulaşarak çocuğun baş etme yollarının desteklenmesini sağlar.