METROPOLİTAN OKUL OLGUNLUĞU TESTİ

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, okula yeni başlayan birinci sınıf çocuklarının yönergeleri anlamaya hazırlıklı olmalarını sağlayacak olan özellikleri ve başarılarını ölçmek üzere hazırlanmıştır.-Her alt test uzman kişi tarafından sözlü olarak verilen yönergeye göre çocuğun işaretleyeceği ve kopya edeceği resimlerden meydana gelmiştir. Bu testin hem grup hem de bireysel olarak uygulaması mümkündür. 5-6 yaş arası çocuklara uygulanır. Bireysel ve grup halinde de uygulanabilir.

Uygulayıcının verdiği yönergeler doğrultusunda çocuğun testi yanıtlaması istenir. Çocukları anaokulun sonunda veya birinci sınıfın başlangıcında değerlendirmek için hazırlanan  bu test, altı ayrı alt testten oluşmaktadır. Test; çocuk hakkında okula hazırlık, verilen yönergeleri anlama ve takip etme, dil gelişimi, görsel ve işitsel algılama, motor koordinasyon ve sayı bilgisi konularında bilgi vermektedir.

Bir Cevap Yazın