LOUİSA DUSS PSİKANALİTİK HİKAYELER TESTİ

Yarım bırakılmış 10 hikayeden oluşan projektif bir testtir. Her bir testin sonunda sorulan soru ile çocuğun hikayeyi tamamlaması istenir. Çocuğun verdiği yanıtlar doğrultusunda çocuğun ruhsal işleyişine ilişkin değerlendirmede bulunulur. Louisa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi’nin işlevsel olarak kullanılması için testörün psikanalitik kurama ilişkin bilgi düzeyine gereksinim duyulur.

Bir Cevap Yazın