KİME GÖRE BEN NEYİM TESTİ

Öğrencinin kendini nasıl algıladığı, başkalarının gözünde nasıl göründüğü konusunda kendi görüşlerinin alınması için kullanılabilecek bir tekniktir. Kimdir bu? tekniğinde öğrencinin arkadaşları tarafından nasıl değerlendirildiği ortaya çıkarken, ‘Kime Göre Ben Neyim? ‘tekniğinde ise öğrencinin kendisini nasıl biri olarak gördüğü yani kendini algılayış şekli ortaya çıkar.