GOODENOUGH HARRİS BİR İNSAN ÇİZ TESTİ

Goodenough Harris Bir İnsan Çiz Testi, çocuk resminin objektif değerlendirilmesi ile zeka bölümüne ilişkin tespitte bulunulabilen bir zeka testidir. Çocuktan bir insan resmi çizmesi istenir ve yönergede puanlanması beklenen her bir detayın çocuğun resminde olup olmaması durumuna göre puanlanır. Alınan toplam puana karşılık gelen zeka yaşı ya da bölümü çocuğun zihin düzeyinin anlaşılmasını sağlar.