ÇOCUKLAR İÇİN DEPRESYON ÖLÇEĞİ

Çocuklarda depresyon düzeyini ölçmeye yarayan bir tür kendini değerlendirme ölçeğidir.  Bireysel veya grup olarak uygulanabilir. 6-17 yaş arası çocuk ve ergenlere uygulanır.