ÇOCUKLAR İÇİN ANKSİYETE ÖLÇEĞİ

Çocuklarda anksiyete düzeyini ölçmeye yarayan bir tür kendini değerlendirme ölçeğidir. Bireysel veya grup olarak uygulanabilir. 6-17 yaş arası çocuk ve ergenlere uygulanır.