ÇOCUK RESMİNİN PSİKO-PEDAGOJİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Okul öncesinde okuma yazma bilmeyen çocuğun iç dünyasını en iyi şekilde yansıtan etkinlik resimdir. Çocuğun bize kendisini yansıtması ve olaylar hakkında duygu ve düşüncelerini ifade etmesinde, yalın bir anlatım aracı olan resmin önemi büyüktür. Çizdiği resimler çocuğun hem bilişsel düzeyini hem de yaşadığı olayları nasıl algıladığını gösteren dışavurumlardır. Çizgilerin kalitesi, kullanılan renkler, neyi nasıl resmettiği, kağıdı kullanış biçimi gibi durumlar  çocuğun duygusal dünyası ile ilgili bize birçok ipucu verir.