BİNET TERMAN ZEKA TESTİ

Test uygulanan bireylerin cevaplarının yaşına uygun olup olmadığı değerlendirilir. Her yaş grubu için uygulanabilen bir testtir. Sözlü bir testtir. Okul, aile bilgisine ve kültürüne dayanır.

Test sözlü, yazılı, çizime dayalı olarak farklı aşamaları içerir. Zorluk derecesi artan sorular, testi alan birey cevap veremeyene kadar devam eder. Testi alan kişinin verdiği cevapların % 75’inin doğru olması, kişinin o yaşın gerektirdiği zekaya sahip olduğu şeklinde değerlendirilir.