BEİER CÜMLE TAMAMLAMA TESTİ

Çocuk ve yetişkinlerin  duygularını incelemede kullanılan tamamlanmamış cümlelerden oluşan bir testtir.

Eksik cümleleri tamamlarken kendilerinin genel durumlarının yanı sıra, iç durumlarını da yansıtan tepkiler bulunmaktadır. Yansıtma tekniklerine sahip eksik cümle tamamlama tekniği bireylerin ve grupların tutum ve duygularını incelenmede ve klinik çalışmalarda kullanılmaktadır.