ANKARA GELİŞİM ENVANTERİ (AGTE)

Ankara Gelişim Tarama Envanteri, bebek ve çocukların gelişimi ile ilgili derinlemesine ve sistemli bilgi sağlayan bir envanterdir. 0-6 yaş arası çocuklara uygulanmaktadır. Envanter, gelişimsel gecikme ve gerilik gösterme açısından risk altında olduğu düşünülen çocukların erken dönemde tanınması ve gerekli önlemlerin alınmasına olanak sağlar.