AİLE ÇİZ TESTİ

3 yaş ve üstü çocuklara uygulanır. Çocuktan aile üyelerini çizmesi istenir.
Çocuğun kağıdı kullanma şekli, anne babasını çizerken kullandığı detaylar, sıralama, renkler gibi birçok özelliğe göre çocuğun sosyal ve duygusal gelişimi ile ilgili çıkarımlar yapılabilir. Ayrıca çocuğun yaşamış olabileceği şiddet, istismar, kötü muamele, korku, kaygı gibi durumlar da resim çizme testinde gözlenebilmektedir.

Bu testin temel amacı çocuğun ailesiyle olan temel çatışmaları açığa çıkarmaktır. Çocuğun aileyi nasıl algıladığını ve kendisini aile içinde nerede gördüğünü öğrenmeyi amaçlar.