HİZMETLERİMİZ

 GESSEL GELİŞİM FİGÜRLERİ

3-7 yaş arası çocuklara uygulanan bir test olan Gessel Gelişim Figürleri, birçok zeka ve gelişim testi öncesinde bir ön-test niteliğinde kullanılır. Kolaydan zora doğru sıralanan Gessel bir performans değerlendirme testi olup çocuklarda motor beceri, görsel algı, görsel hafıza, el-göz koordinasyonu, küçük kas becerilerini ölçer. Ayrıca çocuğun fiziksel ve biyolojik gelişiminin izlenmesi, bulunduğu yaşa ait davranışları yapıp yapmadığı gibi genel gelişim süreçlerinin incelenmesi sonrasında çocuğun gelişiminde herhangi bir problem olup olmadığı ile ilgili bir değerlendirme yapılmasına olanak sağlar.

 BENDER GESTALT GÖRSEL MOTOR ALGI TESTİ

Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi, görsel uyaranın algılanması, görsel motor koordinasyonu, algılanan uyaranın motor işlevleri ile ifade edilebilmesi ve genel anlamda görsel motor bütünleşmesini ölçmek amacıyla kullanılan bir testtir. Toplam 9 karttan oluşmaktadır. Ortalama 6-10 dakika sürmektedir. Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi, çocukların yaptığı bazı anlamlı hata gruplarında beyin incinmesine ilişkin detaylı bir nörolojik muayeneye yönlendirilmesi için bir öngörü de sağlamaktadır.

 CATTELL 2A ZEKA TESTİ

Kültürden arınık, uluslararası bir zekâ ölçeğidir. 4-7 yaş, 7-14 yaş ve 14 yaş üstü lise dönemindeki bireylere uygulanabilir. Bireylerden, serinin devamı olan şekli ya da benzemeyen şekli bulma gibi farklı soru türlerini, verilen süre içinde yanıtlamaları istenir. Cattell 2A Zeka Testi,  4-7 ile 14 yaş üstü bireyler ile okuma yazma bilmeyen yetişkinlere uygulanmaktadır. Tamamen görsel itemlerden oluşması nedeni ile kültürden arındırılmış bir zeka testidir. 4 alt test ve 46 maddeden oluşmaktadır. Her bir alt testin süresi farklı olmakla birlikte süreli bir testtir.

 CATTELL 3A ZEKA TESTİ

Üniversite öğrenimi almış bireylere uygulanan zekâ testidir. Kültürden arınık, uluslararası bir zekâ ölçeğidir. Üniversite öğrenimi almış bireylere uygulanır. Bireylerden, serinin devamı olan şekli ya da benzemeyen şekli bulma gibi farklı soru türlerini, verilen süre içinde yanıtlamaları istenir.

 PORTEUS LABİRENTLERİ ZEKA TESTİ

Stanley David Porteus tarafından geliştirilmiş bir zeka testidir. 7-14 yaş arası çocuk ve ergenlerle birlikte okuma-yazma bilmeyen yetişkinlere de uygulanmaktadır. Bireysel uygulanan bir performans testidir. Zekanın daha çok planlama alanını ölçen Porteus Labirentleri testinde süre sınırlaması yoktur.

 KENT E-G-Y ZEKA TESTİ

6-14 yaş aralığındaki bireylere uygulanan sözel bilgiye dayanan bir zeka testidir. Uygulanması ve yorumlanması oldukça ekonomiktir. Çoğunlukla Porteus Labirentleri Zeka Testi ile birlikte uygulanır ve her iki testten alınan zeka bölümlerinin aritmetik ortalaması kişinin zeka bölümünü verir.

 BİNET TERMAN ZEKA TESTİ

Test uygulanan bireylerin cevaplarının yaşına uygun olup olmadığı değerlendirilir. Her yaş grubu için uygulanabilen bir testtir. Sözlü bir testtir. Okul, aile bilgisine ve kültürüne dayanır. Test sözlü, yazılı, çizime dayalı olarak farklı aşamaları içerir. Zorluk derecesi artan sorular, testi alan birey cevap veremeyene kadar devam eder.

Testi alan kişinin verdiği cevapların % 75’inin doğru olması, kişinin o yaşın gerektirdiği zekaya sahip olduğu şeklinde değerlendirilir.

 PEABODY RESİM KELİME EŞLEŞTİRME TESTİ

Peabody Resim-Kelime Testi, ABD’de Loyd ve Dunn tarafından hazırlanmış, Türkçeye uyarlanıp normları geliştirilmiştir. 2,5-18 yaş arasındaki çocukların alıcı dil yaşını ölçmeye yarayan bir testtir. Peabody bir gelişim testi olmakla birlikte çocuğun dil gelişimini ölçmek amacıyla uygulanan bir testtir. Dil ve konuşma güçlüğü, geriliği ve gecikmesi olan çocuklarda etiyolojinin tespit edilmesinde kolaylık sağlayan bir testtir. Üzerinde görsellerin yer aldığı 50 adet karttan oluşmaktadır.. Resimlerle kelime kavram gelişimini saptamak amaçlanır.

 METROPOLİTAN OKUL OLGUNLUĞU TESTİ

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, okula yeni başlayan birinci sınıf çocuklarının yönergeleri anlamaya hazırlıklı olmalarını sağlayacak olan özellikleri ve başarılarını ölçmek üzere hazırlanmıştır.-Her alt test uzman kişi tarafından sözlü olarak verilen yönergeye göre çocuğun işaretleyeceği ve kopya edeceği resimlerden meydana gelmiştir. Bu testin hem grup hem de bireysel olarak uygulaması mümkündür. 5-6 yaş arası çocuklara uygulanır. Bireysel ve grup halinde de uygulanabilir.

Uygulayıcının verdiği yönergeler doğrultusunda çocuğun testi yanıtlaması istenir. Çocukları anaokulun sonunda veya birinci sınıfın başlangıcında değerlendirmek için hazırlanan  bu test, altı ayrı alt testten oluşmaktadır. Test; çocuk hakkında okula hazırlık, verilen yönergeleri anlama ve takip etme, dil gelişimi, görsel ve işitsel algılama, motor koordinasyon ve sayı bilgisi konularında bilgi vermektedir.

 FRANKFURTER KONSANTRASYON TESTİ

Kısa süreli dikkat ve konsantrasyonu anlamayı kolaylaştıran bir testtir. 5-6 yaş(60-72 ay) çocuklara uygulanır. Bireysel olarak uygulanması gereken bir testtir ve sürelidir. Uygulanması ve değerlendirilmesi açısından oldukça ekonomik bir testtir.

 LOUİSA DUSS PSİKANALİTİK HİKAYELER TESTİ

Yarım bırakılmış 10 hikayeden oluşan projektif bir testtir. Her bir testin sonunda sorulan soru ile çocuğun hikayeyi tamamlaması istenir. Çocuğun verdiği yanıtlar doğrultusunda çocuğun ruhsal işleyişine ilişkin değerlendirilmede bulunulur. Louisa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi’nin işlevsel olarak kullanılması için testörün psikanalitik kurama ilişkin bilgi düzeyine gereksinim duyulur.

 FROSTİG GÖRSEL ALGI TESTİ

4-8 yaş arasında olan çocuklara bireysel veya grup şeklinde uygulanır. Çocukların görsel algı kavramı, görsel uyaranları tanıma, ayırt etme ve daha önceki deneyimlerle ilişkili olarak yorumlama yeteneğidir değerlendirmeye yardımcı olan bir algı testidir. Test çocuklardaki görsel algı problemlerini ve derecesini saptamak, uygun akademik programa karar vermek amacıyla kullanılabilir.

 BURDON DİKKAT TESTİ

Öğrencinin dikkat gücünü ölçmek amacıyla kullanılır. Eğitim- Öğretim yılı boyunca sınıf içinde dikkat eksikliği yaşayan öğrencileri belirlemek amacıyla bütün sınıfa yada dikkat toplamada güçlük yaşadığı düşünülen öğrencin dikkat gücünü belirlemek amacıyla bireysel olarak da uygulanabilir.10 ile 20 yaş arasındaki tüm bireylere uygulanabilir.

Uygulama esnasında bireyin motivasyonunun iyi olması dikkat açısından olumlu katkı sağlamaktadır.

 D2 DİKKAT TESTİ

9- 60 yaş arasına uygulanır. Seçici dikkatin ve zihinsel konsantrasyonu belirlemek için geliştirilmiştir. Psikomotor hız, doğru ve yanlış işaretlemeler gösterilen performansın kalitesi bu testte değerlendirilmektedir.

 GOODENOUGH HARRİS BİR İNSAN ÇİZ TESTİ

Goodenough Harris Bir İnsan Çiz Testi, çocuk resminin objektif değerlendirilmesi ile zeka bölümüne ilişkin tespitte bulunulabilen bir zeka testidir. Çocuktan bir insan resmi çizmesi istenir ve yönergede puanlanması beklenen her bir detayın çocuğun resminde olup olmaması durumuna göre puanlanır. Alınan toplam puana karşılık gelen zeka yaşı ya da bölümü çocuğun zihin düzeyinin anlaşılmasını sağlar.

 DRAW A PERSON TESTİ

2,5- 13 yaş arasındaki çocuklara uygulanabilir. İnsan bedeninin çeşitli bölümlerinin sembolizmin­den esinlenilerek, psikanalitik temele dayalı, çok geniş sonuçlar veren çalışma olarak yapılandırılmıştır.

Denekten bir insan resmi çiz­mesini istenmesiyle Goodenough testine çok benzer. Goodenough’un Bir Adam Çiz Testi bir zekâ testi olmakla birlikte, projektif bir test olarak da kullanılabilir.

ANKARA GELİŞİM ENVANTERİ(AGTE)

Ankara Gelişim Tarama Envanteri, bebek ve çocukların gelişimi ile ilgili derinlemesine ve sistemli bilgi sağlayan bir envanterdir. 0-6 yaş arası çocuklara uygulanmaktadır. Envanter, gelişimsel gecikme ve gerilik gösterme açısından risk altında olduğu düşünülen çocukların erken dönemde tanınması ve gerekli önlemlerin alınmasına olanak sağlar. 

 ÇOCUKLAR İÇİN ANKSİYETE ÖLÇEĞİ

Çocuklarda anksiyete düzeyini ölçmeye yarayan bir tür kendini değerlendirme ölçeğidir. Bireysel veya grup olarak uygulanabilir. 6-17 yaş arası çocuk ve ergenlere uygulanır.

 ÇOCUKLAR İÇİN DEPRESYON ÖLÇEĞİ

Çocuklarda depresyon düzeyini ölçmeye yarayan bir tür kendini değerlendirme ölçeğidir.  Bireysel veya grup olarak uygulanabilir. 6-17 yaş arası çocuk ve ergenlere uygulanır.

 ÇOCUKLAR İÇİN KAYGI BOZUKLUĞU ÖLÇEĞİ

Çocuklarda kaygı düzeyini ölçmeye yarayan bir tür kendini değerlendirme ölçeğidir. Bireysel veya grup olarak uygulanabilir. 6-17 yaş arası çocuk ve ergenlere uygulanır.

 ÇOCUKLAR İÇİN DEHB ÖLÇEĞİ

DEHB aşırı hareketlilik, dikkat sorunları ve istekleri erteleyememe (dürtüsellik) belirtileriyle giden bir psikiyatrik hastalıktır. DEHB’nin temel belirtileri, aşırı hareketlilik, dikkat eksikliği ve dürtüselliktir.

Aşırı Hareketlilik: Çocuğun kendi yaşıtlarıyla karşılaştırıldığında belirgin düzeyde daha fazla hareketli olduğunda aşırı hareketlilikten söz edilir. Ayrıca bu hareketlilik, oyun, anaokulu ve okul gibi günlük işlevlerde çocuk, aile veya öğretmenler için sorun oluşturduğunda aşırı hareketlik diye nitelendirilir.

Dikkat Sorunları: Dikkatin bir noktaya toplanabilmesinde güçlük, dış uyaranlarla dikkatin çok kolay dağılabilmesi, unutkanlık, eşyalarını veya oyuncaklarını sık sık kaybetme ve düzensizlik gibi belirtiler dikkat sorunları bulunduğunu gösterir.

Dürtüsellik: Acelecilik, istekleri erteleyememe, sorulan sorulara çok çabuk yanıt verme, başkalarının sözlerini kesme ve sırasını beklemekte güçlük çekme gibi özellikler dürtüsellik sorunları bulunduğun düşündürür.

 ÇOCUKLUK ÇAĞI KAYGI BOZUKLUKLARI ÖZBİLDİRİM ÖLÇEĞİ

Çocukluk Çağı Kaygı Bozuklukları Özbildirim Ölçeği çocukların ve yetişkinlerin kaygı düzenlerini ölçmek amacıyla kullanılan bir ölçektir. Kaygı, korku ve endişe gibi özellikler doğuştan getirdiğimiz ve bizi çevremizdeki tehlikelere karşı uyaran gerekli ve faydalı düzeneklerdir. Ancak bu kaygı, korku ve endişeler yaygın, aşırı ve kontrol dışı olmaları halinde kaygı bozuklukları hayatı olumsuz etkileyen ve kısıtlayan bir grup psikiyatrik bozukluk ortaya çıkar.

Çocuklarda da erişkinlerde olduğu gibi kaygı bozuklukları görülebilir. Bununla birlikte çocukların kaygı ve endişe kaynakları ve gösterdikleri belirtiler erişkinlerden farklı olabilir. Çocuklar normal gelişim sürecinde de bir takım korku ve kaygılar gösterebilirler. Fakat bunlar çoğunlukla geçici niteliktedir ve çocuğun hayatını fazla etkilemezler. Eğer bu kaygı ve korkular kaybolması beklenilen bir yaşta hala devam ediyor ve çocuk ve ailenin hayatında zorluk yaratıyorsa kaygı bozukluğundan bahsedilebilir.

 AİLE HAYATI VE ÇOCUK YETİŞTİRME TUTUMLARI ÖLÇEĞİ

Aile hayatı ve çocuk yetiştirme tutumları ölçeğinin amacı çocuğun aile hayatındaki anne-baba tutumlarını ölçmektir.

 BEİER CÜMLE TAMAMLAMA TESTİ

Çocuk ve yetişkinlerin  duygularını incelemede kullanılan tamamlanmamış cümlelerden oluşan bir testtir.

Eksik cümleleri tamamlarken kendilerinin genel durumlarının yanı sıra, iç durumlarını da yansıtan tepkiler bulunmaktadır. Yansıtma tekniklerine sahip eksik cümle tamamlama tekniği bireylerin ve grupların tutum ve duygularını incelenmede ve klinik çalışmalarda kullanılmaktadır.

 KELİME SÖYLEYİŞ TESTİ

2,5 yaştan itibaren uygulanan, ifade edici dil gelişimini değerlendiren bir testtir. Çocuğun konuşmada yanlış çıkardığı seslerin belirlenmesinde ve artikülasyon bozukluğu olan çocukların değerlendirilmesinde kullanılır. İfade edici dil becerisini ölçer.

 OKULA HAZIROLUŞLUK TESTİ

6 yaş 4 ay öncesinde (zeka testinin alt sınır yaşı olması dolayısıyla) anasınıfında zorlanma yaşayan ve ilkokula başlamasında tereddüt edilen çocukların temel bilgi ve becerilerini sınamaya yarar. Çocukların okula, okulun gerektirdiği kurallara ve öğrenmeye hazır olup olmadığını saptamak amacıyla yapılan bir testtir. Okula hazırlanırken olması gereken fizyolojik, çevresel ve zihinsel faktörleri değerlendirmekte kullanılır.

 CAT TESTİ (ÇOCUKLARDA TEMATİK ALGI TESTİ)

C.A.T. testi, değişik pozisyonlarda çizilmiş hayvanları içeren 10 karttan oluşmaktadır. 3-10 yaş arası tüm çocuklara uygulanabilir.

C.A.T bir çocuk için çok önemli olan figürleri ve dürtüleri anlamamızı kolaylaştırmak amacıyla oluşturulmuştur. Resimler özellikle beslenme problemleri ve genel olarak da oral problemler konusunda bilgi vermek; kardeş kıskançlığından kaynaklanan problemleri araştırmak; anne-baba figürlerine karşı tutumu ve bu figürlerin nasıl algılandığını ortaya çıkarmak ve bir çift (karı-koca) olarak anne-baba ile çocuğun ilişkilerini görmek üzere düzenlenmiştir. Yine bunlarla ilişkili olarak, çocuğun agresyonu, yetişkinler dünyasındaki yeri, muhtemel bir mastürbasyonla ilişkin olarak da gece yalnız kalmaktan duyduğu korku, tuvalet eğitimi ve ailenin buna tepkisi hakkındaki fantezilerini görmek amaçlanmıştır. Ayrıca yine çocuğun yapısı ve büyümeyle ortaya çıkan problemlere çocuğun reaksiyonunun dinamik işleyişini de öğrenmeyi amaçlamakta.

  KİMDİR BU TESTİ

Bu teknikte öğrencilerden, kendilerinin ve arkadaşlarının toplumsal gelişimlerine ilişkin bilgi alınmaktadır. Öğrencilerin, birbirlerini ve kendilerini nasıl gördüklerini, gerçekçi bir şekilde değerlendirip değerlendirmediklerini ortaya çıkarmaktadır.

Başka bir deyişle, kişinin kendisini nasıl gördüğü, başkalarını nasıl gördüğü ve başkalarının onu nasıl gördüğünü ortaya çıkarmaktadır.

 KİME GÖRE BEN NEYİM TESTİ

Öğrencinin kendini nasıl algıladığı, başkalarının gözünde nasıl göründüğü konusunda kendi görüşlerinin alınması için kullanılabilecek bir tekniktir. Kimdir bu? tekniğinde öğrencinin arkadaşları tarafından nasıl değerlendirildiği ortaya çıkarken, ‘Kime Göre Ben Neyim? ‘tekniğinde ise öğrencinin kendisini nasıl biri olarak gördüğü yani kendini algılayış şekli ortaya çıkar.

 YALE-BROWN OKB ÖLÇEĞİ

Obsesif Kompulsif bozukluk (OKB) çocukların ve bireylerin sosyal ve mesleki işlevlerinde belirgin bozulmaya yol açan, rahatsız edici, benliğe yabancı, yineleyici ve bunaltı oluşturan düşünceler (obsesyon) ve bunaltıyı gidermek için yapılan yineleyici davranış ya da zihinsel eylemlerle (kompulsiyon) tanımlanan bir psikiyatrik bozukluktur. Zorlayıcı, istem dışı ve benliğe yabancı düşünce, düşlem ya da dürtüler sağlıklı kişilerde de sıklıkla görülmektedir. Günümüzde hem klinik hem de alan araştırmalarında kullanılmak üzere Yale-Brown OKB Ölçeği türü ve şiddetini değerlendirilmesini sağlayan psikolojik testlerden bir tanesidir.

 ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ BELİRTİ TARAMA ENVANTERİ

Çocuğun normal veya üstün zeka düzeyinde olmasına rağmen okuma, yazma ve dil becerilerinde problem yaşamasına sebep olan özel öğrenme bozukluğudur.

Genellikle okuma bozukluğu şeklinde gözlemlenen disleksi, dikkat ve hafızayı da etkilemektedir.Öğrenme güçlüğü olan çocuklar okuma ve yazmada güçlük çektiği için öğrenme düzeyinde arkadaşlarının altında kalabilirler. Bütün bunlar, öğrenme güçlüğü belirtileri olarak değerlendirilebilecek güçlü ipuçlarıdır. Bu disleksi belirtileri her zaman birlikte görülmez veya bu tarz her bozukluk için disleksi teşhisi konulmaz. Disleksi tanısı koyulabilmesi Öğrenme Güçlüğü Belirti Tarama Envanteri uygulanmaktadır.

 SINAV KAYGISI ÖLÇEĞİ

Öğrencinin sınavla ilişkili çoğu gerçekçi olmayan olumsuz beklentilerinin yarattığı yoğun sıkıntı hissidir. Sorumluluk sahibi olan, bir hedefi olan ve bunun gerçekleşmesi için çaba gösteren her öğrencinin, bilgisinin değerlendirildiği bu tip sınavlardan önce kısmen kaygı duyması doğal ve gereklidir.

Sınav kaygısı  yani sınav stresi, az miktarda ise kişi üzerinde motivasyon ve performansı arttırıcı etki gösterir. Ancak sınav stresi istenen düzeyin üzerine çıktığında kişinin dikkat, öğrenme, bellek fonksiyonlarını olumsuz etkiler ve başarıyı ve motivasyonu düşürür. Stresin artmasıyla birlikte olumsuz düşünceler öğrencinin zihnini kaplamaya başlar. Bu gibi durumlarda Sınav Kaygısı Ölçeği uygulanmaktadır.

 TEDBİR ÜLKESİ TESTİ

Tedbir Ülkesi etkinliği çocuğun kendini korumayı bilmesi konusunda oynanan bir oyundur.

 KİNDER ANGST KORKU TESTİ

9-12 yaşları arasındaki çocukların korku düzeyi bu test ile ölçülür. Kinder Angst Korku Testi çocuğun korku düzeyi hakkında bilgi verir. Çocuğun cevaplandıracağı soruların bulunduğu bu testle korku düzeyi ölçülerek çocuğun psikolojisine ve eğitim durumuna dair ipuçları verir.

  KOPPİTZ İNSAN ÇİZ TESTİ

3-14 yaş aralığı çocuklar için kullanılması uygundur. Çocuğun duygusal yaşı ve duygusal gelişiminde yaşanan olası sorunlar ile ilgili bilgi veren bir testtir.

Duygusal yaşı ve kronolojik yaşının paralel olup olmadığına bakıp bu konuda çıkarımlar yapmaya yardımcı olur.

  AİLE ÇİZ TESTİ

3 yaş ve üstü çocuklara uygulanır. Çocuktan aile üyelerini çizmesi istenir.
Çocuğun kağıdı kullanma şekli, anne babasını çizerken kullandığı detaylar, sıralama, renkler gibi birçok özelliğe göre çocuğun sosyal ve duygusal gelişimi ile ilgili çıkarımlar yapılabilir. Ayrıca çocuğun yaşamış olabileceği şiddet, istismar, kötü muamele, korku, kaygı gibi durumlar da resim çizme testinde gözlenebilmektedir.

Bu testin temel amacı çocuğun ailesiyle olan temel çatışmaları açığa çıkarmaktır. Çocuğun aileyi nasıl algıladığını ve kendisini aile içinde nerede gördüğünü öğrenmeyi amaçlar.

  AĞAÇ ÇİZ TESTİ

İnsan çiz testinde olduğu gibi psikanalitik semboller aracılığıyla yorumlanmayı amaçlayan bir projektif bir testtir.

  BAHÇE ÇİZ TESTİ

Bahçe Çiz Testi çocuğun iç dünyasını yansıtan bir testtir. Kullandığı objeler aracılığı ile çocuk, geçmişte yaşadıklarını, kendini, nasıl hissettiğini, gelecek hakkındaki duygularını ifade eder.

Çocuk ruhu için bahçe, çoğu kez dünyayı tanıyış biçimlerinin yansıdığı bir düş alanıdır. Aynı zamanda bahçe kendini sakladığı, iç benini özgür bıraktığı yerdir.

Resim bittikten sonra çocuğun resmi anlatması için sorular sorulur ve resmin analizi yapılmaya çalışılır.

  ÇOCUK RESMİNİN PSİKO-PEDAGOJİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Okul öncesinde okuma yazma bilmeyen çocuğun iç dünyasını en iyi şekilde yansıtan etkinlik resimdir. Çocuğun bize kendisini yansıtması ve olaylar hakkında duygu ve düşüncelerini ifade etmesinde, yalın bir anlatım aracı olan resmin önemi büyüktür. Çizdiği resimler çocuğun hem bilişsel düzeyini hem de yaşadığı olayları nasıl algıladığını gösteren dışavurumlardır. Çizgilerin kalitesi, kullanılan renkler, neyi nasıl resmettiği, kağıdı kullanış biçimi gibi durumlar  çocuğun duygusal dünyası ile ilgili bize birçok ipucu verir.