Çift, Aile ve Evlilik Danışmanlığı

Aile ve evlilik danışmanlığını bireysel danışmanlıktan ayıran en önemli fark, bireyi tek başına ele almak yerine ailenin tümünü bir bütün olarak ele almasıdır.

Bireysel danışmanlıkta sadece “sorunlu” olduğu düşünülen ya da herhangi bir problem yaşayan birey üzerine yoğunlaşılır. Uygulanan danışmanlık, danışman ile birey arasında yürütülür ve amaç bireyin değişimidir. Fakat bireyin değişimi ile çevrenin değişimi birbirinden ayrı değerlendirilemez. Aile ve evlilik danışmanlığında hedeflenen ise; bireyi tek başına sorunlu olarak tanımlamak yerine aile sisteminin sorununu tespit etmek ve bu sorunların çözüm yollarına yardımcı olmaktır.

Aile ve evlilik danışmanlığında seanslar tek bir bireyle değil, bireyin tüm aile üyeleri ile birlikte yürütülür. Bazı durumlarda çekirdek aile üyeleri ile birlikte aileye etki eden geniş aile üyeleri de (örneğin: teyze, amca, annanne, babaanne, dede, vs.) seanslara davet edilebilir.

Evlilik ve Çift danışmanlığı evliliğe giden yolda ya da evlilikle ilgili karşılaşılan sorunların etkili ve kalıcı bir şekilde çözümünde, eşlerin eş olabilme becerilerinin, yaşam kalitelerinin ve tatminlerinin geliştirilmesinde psiko-sosyal destek hizmetleri sağlar. Çiftlerin birbirleriyle ve çevreleriyle olan sorunlarının çözümünde yardımcı olmaya çalışılır.

 

ÇİFT VE EVLİLİK DANIŞMANLIĞINDA HANGİ SORUNLAR ELE ALINIR..?

Çift danışmanlığında, çift ve evlilik ilişkilerinde yaşanan uyum sorunları, çatışmalar, aldatma, boşanma ve/veya ayrılma, evlilik öncesi yaşanan kaygılar, çiftlerden birinin ya da ikisinin de hayatında yaşanan değişimlere uyum sağlama, kronik hastalıklar, alkol ve madde kullanımı, kayıp ve yas gibi pek çok sorun ele alınabilir.

Aile danışmanlığında ise bunlara ek olarak çocuklarda ve ergenlerde davranış, disiplin ve iletişim sorunları, kardeşler arasındaki çatışmalar, boşanma ve ayrılma süreçlerinde çocuklarla ilgili yaşanan kaygılar ve sıkıntılar gibi konuların yanı sıra kişilerin kendi ebeveynleriyle yaşadıkları çatışmalar, yaşlılık, hastalık ve bakım gibi konularda yaşanan zorluklarla ilgili çalışılabilir. Çekirdek aile, geniş aile, tek ebeveynli aileler, üvey aileler gibi pek çok aile sistemi yaşadığı zorluklarda aile danışmanından yararlanabilir.

Bunların dışında, her ailenin kendine özgü uyum ve iletişim sorunları olabilir ve benzer sorunlar kişiler fark etmeksizin kuşaklar boyunca aktarılabilir, tekrar edebilir.  Aile öyküleri çiftlerin birbirleri ile kurduğu ilişkileri, çocuklarıyla ve geniş aileleriyle iletişimlerini etkileyebilir. Bu öyküleri ve hayatlarımız üzerindeki etkilerini keşfetmek bireylerin gelişimine, kendini ve çevresini daha iyi tanımasına, daha doyurucu ilişkiler kurmasına, daha sağlıklı ve üretken olmasına ve hayat kalitesini arttırmasına yardımcı olabilir.

 

ÇİFT VE EVLİLİK DANIŞMANLIĞINDA NELER YAPILIR..?

Çift ve evlilik danışmanlığında ilişki bir sistem olarak görülür ve yaşanan sorunlar bu sistem içinde anlamlandırılır. Çiftin ilişki dinamiklerinin ele alınmasıyla ilişkideki ve iletişimdeki doyumu arttırırken, her iki kişinin kendi bireysel potansiyellerini de fark edip geliştirebilmelerini hedefler. Çift ilişkisi yaşayan bir sistemdir. Bu sistemin unsurlarından birinde (bireyler ya da iletişim şekilleri gibi) yaşanan değişim bütün sistemi etkiler.

Bireysel danışmanlıktan farklı olarak, çiftin ikisi de seansta bulunur ve birbirleriyle etkileşim içindedirler. Bunun yanı sıra bireysel görüşmelerde de kişilerin yaşadığı ilişki sorunları, çözümlenemeyen kişilerarası çatışmalar ve aileyle geçmiş yaşantılara uzanan geçmiş kökenli sorunlara değinilebilir.

 

ÇİFT, AİLE ve EVLİLİK DANIŞMANLIĞINDAN KİMLER

YARARLANABİLİR..?

Birbirinden farklı iki insanın evlenerek paylaştıkları hayat, güzel olduğu kadar stres yaratıcı da olabilmektedir. Çift ve evliliklerde yaşanılan duygusal tıkanıklık, uyumsuzluk ve sorunlar derin hayal kırıklığı ve sonrasında tatminsizlikler yaratır. Bu problemlerle baş edemeyen tüm çiftler, ilişkilerinin devamını sorgulamak veya olumsuz gidişi durdurmak için profesyonel yardıma ihtiyaç duyulabilir.

 • Aile İçi İletişim
 • Aile İçi Çatışma
 • Ailede Sorun Çözme Stratejisi
 • Etkili Anne-Baba Eğitimi
 • Eşler Arası Çatışma Nedenleri ve Çözümleri
 • Aile-İçi Şiddet
 • Aile-İçi Cinsel Taciz
 • Aile Bireylerinden Birinin Kaybı
 • Çocukluk Dönemi Travmaları
 • Çocukların Davranış Ve Okul Sorunları
 • Çocuk ve Ergen Gelişimi
 • Boşanma Süreci
 • Boşanma Süreci ve Çocuk
 • Boşanma Sonrası Psikolojik Destek
 • Evlat Edinilmiş Çocuk
 • Evlilik Öncesi Karar Verme Süreci
 • Evlilik Öncesi Danışmanlık
 • Cinsel Danışmanlık
 • Güven Kaybı
 • Flört
 • Aldatma – Aldatılma Sorunu
 • Boşanma Kararsızlığı
 • Boşanma Süreci ve Çocuk
 • Evlilikte Kişilik Çatışmaları
 • Eşler Arasındaki Sorunlar
 • İş–Özel Hayat Arasındaki Dengesizlikler
 • Yeniden Evlenen Çiftler

 

SEANSLARIN SÜRESİ VE SIKLIĞI..?

Seanslar 40-50 dakika sürer. Haftada bir kere seans yapılır. Seanslara çift olarak katılmanız gerekmektedir. Kriz durumlarında haftalık seans sayısının arttırılması önerilir. Belirlenen hedeflere yaklaşıldıkça seans sıklığı 15 günde bire, ayda bire indirilebilir.

 

İLK SEANS: DEĞERLENDİRME GÖRÜŞMESİ

İlk seans değerlendirme görüşmesidir. Bu seansta ilişki veya evlilik sorunun yapısı, kişiler arasındaki ilişki örüntüsü, sorunun kaynakları, psikiyatrik ve medikal durumlar ve psikoterapiye uygunluk değerlendirilir, olası durumlarda plan oluşturulmaya çalışılır. Görüşmenin sonunda ortaya çıkan değerlendirme çift ile paylaşılır, buna göre tedavi planı ve gelecek görüşmeler birlikte kararlaştırılır.

İlk seans öncesinde kısa bir form doldurulması gerektiği için, randevunuzdan en az 15 dakika önce gelmeniz rica olunur.

Bazı durumlarda kişiler uygun başka bir uzmanlığa yönlendirilebilirler.

 

 

Bir Cevap Yazın